Connect with us

ATV Today

Rownd a Rownd: Arthur prepares for his big date with Gloria

Pick of the Plots

Rownd a Rownd: Arthur prepares for his big date with Gloria

This week in Glanrafon…

It’s a big day for Arthur and Gloria as they prepare for their first date but will someone’s interference ruin their meal?

As things haven’t improved between Mali and Efan it starts to create complications for Elen and Llŷr… until Mali decides to sort things out – once and for all.

Dani and Barry’s situation is in danger of becoming even more complicated as Dani battles to find out the truth. Dani is still uncertain about her pregnancy and is reluctant to tell Barry before she has come to terms with the news herself… but how will Barry react when he finds out the news by accident?

Mae diwrnod mawr dêt Arthur a Gloria wedi cyrraedd a’r ddau’n edrych ymlaen yn arw ond tybed a fydd ymyrraeth gan rywun arall yn rhwystro llwyddiant y pryd bwyd?

Wrth i’r rhyfel oer barhau rhwng Mali ac Efan, mae’n achosi cymhlethdodau i Elen a Llŷr hefyd tan i Mali benderfynu gweithredu i sortio’r sefyllfa unwaith ac am byth.

Mae sefyllfa Dani a Barry mewn perygl o gymhlethu ymhellach wrth i Dani frwydro i gael gwybod yn gwir. Mae Dani’n parhau i fod yn ansicr ynglŷn â’i beichiogrwydd, ac yn gyndyn o ddweud y gwir wrth Barry heb ddod i delerau a’r newyddion ei hun yn gyntaf… ond sut wnaiff Barry ymateb pan ddaw i wybod ar ddamwain?

Rownd a Rownd, S4C, Tuesday and Thursday, 8.25 pm. English and Welsh subtitles.

Continue Reading
Advertisement

More in Pick of the Plots

To Top