This week in Pobol y Cwm Mark’s disgusted

This week in the S4C serials.

Kelly refuses to give in to Sara’s blackmail as she accepts the possibility of being sentenced to jail. Meanwhile, Hywel lays all the blame for Rhys’s deteriorating mental health with Ffion. Time runs out for Jason, who finally makes a decision regarding having a second child with Sara. Meanwhile, at the bookshop, the awkwardness between Sion and Tesni forces them to have an honest conversation about their situation.

Dylan spots the potential for a new recruit as he tries to rope Aaron into being a courier. Mark’s disgusted when he hears that Brynmor’s already moved on with Cassie.

Aaron gets cold feet as he realises the contents of Dylan’s packages, but there’s no escape for him now. Megan succeeds in getting Rhys to open up and is stunned by what she hears.

Mae Kelly’n gwrthod ildio i fygythiadau Sara wrth iddi dderbyn y posibilrwydd o gael ei dedfrydu i garchar. Yn y cyfamser, mae Hywel yn troi i bwyntio’r bys at Ffion am sefyllfa druenus Rhys. Wrth i’r cloc daro deuddeg, gwna Jason ei benderfyniad ynghylch cael ail blentyn gyda Sara. Draw yn y siop lyfrau, mae’r awyrgylch lletchwith rhwng Sion a Tesni’n gorfodi’r ddau i gael sgwrs gonest am eu sefyllfa.

Mae Dylan yn gweld potensial am recriwt newydd wrth iddo drio rhwydo Aaron i gludo parseli iddo. Daw Mark i ddeall bod Brynmor eisoes wedi symud ymlaen efo Cassie.

Caiff Aaron draed oer pan sylwa beth yw cynnwys parseli Dylan, ond does dim dianc iddo bellach. Llwydda Megan i gael Rhys i ddechrau agor ei galon a caiff ei synnu gan beth a glyw.

Pobol y Cwm, S4C, Monday, Tuesday, Wednesday & Thursday, 8 pm
English and Welsh subtitles
Omnibus on Sunday with on-screen English subtitles

The animosity between Iestyn and Carwyn continues and Jason decides to try and help, but his interference leads to an unexpected situation and many more questions. The tension between Sian and John continues, and they are both pulled in to Caitlin’s world.

Mathew tries his best to sort himself out before returning to work, but who will help him – and how – to try and return to the life he once had before the accident.Sian hopes that there is a way of helping Caitlin obtain a happy future, and the short-term answer comes from a very unexpected source.

And Kay hopes to get to the bottom of Ken’s recent strange behaviour, while Rhys and Barry both hope that they are not being taken for a ride.

Mae’r rhyfel oer yn parhau rhwng Iestyn a’i dad ac mae Jason yn penderfynu ceisio helpu, ond bydd ei ymyrraeth yn arwain at sefyllfa annisgwyl a llawer mwy o gwestiynau. Wrth i’r tensiwn barhau rhwng Sian a John, maent yn dal i gael eu tynnu i mewn i fyd Caitlin a hynny heb drio.

Ac mae Mathew yn trio’i orau i sortio’i hun cyn ail-gychwyn yn yr ysgol ond mae’n gwestiwn pa fath o help fydd o’n ei dderbyn a gan bwy er mwyn i’w fywyd fedru dychwelyd i’r hyn a oedd o cyn y ddamwain. Gobeithio bod yna ffordd o ddatrys dyfodol ffafriol i Caitlin y mae Sian, ac mae’r ateb tymor byr yn dod o gyfeiriad annisgwyl iawn.

A gobeithio dod o hyd i’r ateb am ymddygiad od diweddar Ken y mae Kay, tra mae Rhys a Barry yn obeithiol nad oes unrhywun yn chwarae tric ar y ddau.

Rownd a Rownd, S4C, Tuesday and Thursday, 8.25 pm
English and Welsh subtitles
Omnibus on Sunday, with on-screen English subtitles

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *