Connect with us

ATV Today

Pobol y Cwm: Rhys goes behind Lois’s back | Rownd a Rownd: Iolo is determined to clear his name

Pick of the Plots

Pobol y Cwm: Rhys goes behind Lois’s back | Rownd a Rownd: Iolo is determined to clear his name

This week in Cwmderi and Glanrafon…

While trespassing on Deri Fawr’s land, Sioned stumbles across someone unexpected hiding in a shed. Meanwhile, Anita notices money disappearing from APD’s till. Sioned goes full steam ahead with her plan to rent Deri Fawr as she heads to see John. In the meantime, Rhys considers Abi’s offer of organising a meeting with Gwen.

Rhys decides to go behind Lois’s back as he meets Gwen for the first time. Over at Penrhewl, Sioned and DJ are alarmed when they find a stranger asleep on their sofa.

Wrth dresbasu ar dir Deri Fawr, daw Sioned o hyd i rywun annisgwyl yn cuddio mewn sied. Yn y cyfamser, sylwa Anita bod arian yn diflannu o dill APD. Does dim stop ar Sioned wrth iddi fynd i siarad gyda John Deri Fawr i’w berswadio i rhentu ei fferm iddi. Yn y cyfamser, mae Rhys yn ystyried cynnig Abi iddo gyfarfod Gwen.

Penderfyna Rhys fynd tu ôl i gefn Lois trwy gyfarfod â Gwen wyneb yn wyneb. Draw ym Mhenrhewl, dychryna Sioned a DJ wrth ddarganfod dieithryn yn cysgu ar eu soffa.

Pobol y Cwm, S4C, Tuesday, Wednesday & Thursday, 8 pm. English and Welsh subtitles. Omnibus on Sunday.

Following his public humiliation in Copa, Iolo is determined to clear his name and to persuade everyone that he did not steal money – but he faces a major obstacle…Barry. Although Dylan has arranged a lovely surprise for Sophie at the salon, he will receive an even bigger surprise by the end of the day.

Arthur has decided that it’s time for a change, but his efforts to spruce up his image and self-confidence are not entirely successful. Surprising things are revealed to Dani following Iolo’s dismissal from Copa, and Rhys is shocked by her reaction. A big decision is made at Elen’s house – one that could bring both families together permanently.

Yn dilyn ei ddarostyngiad cyhoeddus yn Copa, mae Iolo’n benderfynol o glirio’i enw da a pherswadio eraill nad y fo fuodd yn dwyn pres ond bydd rhwystr mawr iddo yn hynny, sef Barry. A thra bod Dylan wedi trefnu syrpreis neis i Sophie yn y salon bydd mwy nag un syrpreis arall iddynt erbyn diwedd y diwrnod.

Mae Arthur hefyd wedi penderfynu bod angen newid sylweddol, ond nid yw ei ymdrech i roi hwb i’w ddelwedd a’i hunan hyder yn gwbl lwyddiannus yn anffodus. Caiff gwirioneddau syfrdanol eu datgelu i Dani yn dilyn ymddiswyddiad annheg Iolo yn Copa, ond mae ei hymateb annisgwyl i’r newyddion yn syndod mawr i Rhys. Caiff penderfyniad mawr ei wneud draw yn nhŷ Elen hefyd – penderfyniad sydd â’r potensial i ddod a’r ddau deulu ynghyd yn barhaol. 

Rownd a Rownd, S4C, Tuesday and Thursday, 8.25 pm. English and Welsh subtitles.

Continue Reading
Advertisement

More in Pick of the Plots

To Top