Connect with us

ATV Today

Rownd a Rownd: Barry is feeling on top of the world

Pick of the Plots

Rownd a Rownd: Barry is feeling on top of the world

This week in Glanrafon…

Barry is feeling on top of the world about the news of becoming a father again, but unfortunately, and totally accidentally, Lowri manages to burst his bubble.

With a fire in her heart and a credit card burning a hole in her pocket Gwenno is on a mission, and seems much more positive and confident – which could spell trouble for Carwyn. The conflict between Mali and Efan continues, but all is forgotten for a moment when an unexpected and significant letter arrives at the house.

As Glenda becomes more and more of a nuisance in Sophie and Dylan’s house, the task of asking her to leave falls on Sophie’s shoulders, unless someone else snaps before she has a chance to do so.

Yn dilyn datganiad Dani ei bod hi’n disgwyl babi mae Barry ar ben ei ddigon, ond yn anffodus llwydda Lowri i chwalu ei hapusrwydd yn ddamweiniol.

Gyda thân yn ei bol a cherdyn credit yn llosgi twll yn ei phoced gwelwn Gwenno ar lwybr llawer mwy positif a hyderus; llwybr all arwain at lond trol o drafferth i Carwyn. Mae’r gwrthdaro rhwng Efan a Mali yn parhau i ffrwtian ond caiff y cwbl ei roi o’r neilltu am ychydig wrth i lythyr arwyddocaol iawn gyrraedd y tŷ.

Wrth i Glenda fynd fwy-fwy dan draed yn y tŷ hefo Sophie a Dylan bydd y dasg o ofyn iddi adael yn disgyn ar ysgwyddau Sophie, os na fydd rhywun arall wedi cyrraedd pen ei dennyn cyn iddi gael y cyfle.

Rownd a Rownd, S4C, Tuesday and Thursday, 8.25 pm. English and Welsh subtitles.

Continue Reading
Advertisement

More in Pick of the Plots

To Top